Vår policy

Kvalitetspolicy

Det är företagets policy att utifrån vår helhetssyn av våra tjänster och produkter bygga på kvalitet. Vi strävar efter att hålla en hög och långsiktig kvalitetsnivå för att uppnå vårt mål – en nöjd kund. Inom företaget gäller egna generella åtgärder och rutiner för att uppnå rätt kvalitet, att efterleva de regler och riktlinjer som fastställ inom företaget.

 • Vi skall ha en grundsyn på kvalitet – miljö som genomsyrar vårt arbetssätt och utgör en naturlig del av det dagliga arbetet för var och en i företaget.
 • De golvmaterial som vi arbetar med skall ha en lång livslängd och bra kvalitet.
 • Att tillämpa nödvändiga åtgärder för ett gott resultat utifrån de förutsättningar som finns.
 • Att alltid ge korrekt förslag om åtgärder med anledning av avvikelser som kan uppstå.
 • Vi skall utföra alla arbeten med stor professionalism och ge kunden det de vill ha.
 • Det är inte vi utan våra kunder som bedömer kvaliteten på våra arbeten och tjänster. Därför skall vi ständigt sträva efter att ta reda på kundens behov och värderingar.
 • Att alltid utföra ett bra arbete så att vi kan nå upp till kundens förväntningar.
 • Genom kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och rutiner för kvalitetsmedvetenhet där alla tar ansvar i samverkan får vi nöjda kunder som återkommer.
 • Vi skall alltid sätta kundens behov i centrum.

Miljöpolicy

Sehlins Golv AB strävar efter att effektivt lägga golv och montera väggmaterial med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta tänkande och handlande skall prägla vår verksamhet. För att uppnå detta skall vi:

 • Alltid beakta miljöaspekterna vid golv- och väggarbeten.
 • Sträva efter att marknadsföra så miljöanpassade produkter som möjligt utifrån marknadskraven.
 • Involvera våra leverantörer i miljöarbetet, och välja de leverantörer som kan erbjuda dokumenterade miljöanpassade produkter så långt det är möjligt.
 • Utveckla ett personligt ansvar hos våra medarbetare genom utbildning, information och aktivt medverka i miljöarbetet.
 • I alla delar av företagets verksamhet ha ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.
 • Arbeta långsiktigt, målinriktat för en sund och anpassad arbetsmiljö med ständiga förbättringar tillsammans med våra anställda.
 • I samverkan med Golvbranschens riksorganisation, GBR, arbeta med normer och metoder för att minska vår miljöbelastning.
 • Med gällande lagstiftning som lägsta ambitionsnivå ständigt eftersträva bättre miljöprestanda och resurshållning.
 • Öka vår kunskap och förståelse om hållbar utveckling.